Condor Mobile

O Kompaniji

Naš osnovni biznis je veleprodaja i distribucija mobilne telekomunikacione opreme.

Svoj put kroz mobilnu industriju smo 2008. godine stavili u okvire Condor Mobile DOO, čijem smo razvoju duboko i dugoročno posvećeni, stavljajući kompaniji na raspolaganje svo iskustvo i energiju koji su potrebni za tako dinamičnu granu. Od osnivanja nismo menjali osnovnu delatnost, već je samo širili.

Dinamika promena i broj faktora koji su uticali i utiču na naš biznis nisu nam uvek bili naklonjeni. No, svaku godinu smo uspeli da okončamo sa određenim rastom, a širenjem poslovanja van granica Srbije dobili smo dodatnu potvrdu efikasnosti i kredibiliteta, ali i iskustvo rada sa korporacijama, što nam je koristilo i na domaćem terenu.

Danas, kao ne više mlada kompanija, imamo stabilan tržišni udeo i jako solidan potencijal u budućem valorizovanju dosadašnjeg rada.

Kao nezavisna privatna kompanija, potpuno smo slobodni u formiranju poslovne politike.

Sa sedištem u Beogradu, posao obavljamo na regionalnom tržištu uglavnom bivših jugoslovenskih zemalja. Spisak naših partnera i kupaca obuhvata maloprodaje, veleprodaje, mobilne operatere, kao i druge kompanije koje žele da iskoriste našu logistiku za svoje potrebe, kako na domaćem, tako i na tržištima jugoistočne Azije.

Naša ponuda obuhvata preko 11000 artikala čiji smo mi uvoznik, i konstantno se proširuje. Prezentacija ovolikog broja artikala danas nije moguća bez modernog online portala, koji je sastavni deo našeg web predstavljanja.

Bez obzira da li ste mala radnja ili ogranak multinacionalne kompanije, bićemo Vam pouzdan partner. Firme koje žele siguran sourcing bez rizika sa azijskih tržišta su, takođe, pozvane da nam upute svoje zahteve.

Našu viziju je najlakše opisati epitetom kredibilnog, pouzdanog partnera, sposobnog i fleksibilnog da odgovori na sve izazove današnjih brzih promena i, očekivano, još bržih u budućnosti.

Misija koju sledimo je konstantan rad na sebi i stalno unapređivanje svih rešenja, duboko skenirajući tržište i njegove dinamične promene kao neophodno primarni fokus.

Maksimalan doprinos zadovoljstvu svih subjekata sa kojima postupamo, na temeljima korektnog odnosa i pripadajuće odgovornosti, je cilj na kome svakodnevno operativno radimo.